ŞUŢĂ AURELIAN IULIUS
Tel. 0766 723 463; 0722 687286

PR.
Tel. 0724 684 383; 0766 721158

Email: office @caricaturasai.ro
Web Site: www.caricaturaSAI.ro

Contact

* = câmp obligatoriu

:

:

:

:


„Şi astăzi omul simplu păstrează acelaşi respect admirativ şi aceeaşi dragoste pentru creator, artist, cărturar. Numai mitocanul, ţoapa, mârlanul, corcitura dintre mahalaua satului şi mahalaua oraşului, abjectă, răpănoasă la suflet, neisprăvită, numai ciocoiul, „boierul”, „burghezul” nou nu mai au respect şi preţuire pentru creatorii de bunuri spirituale.
Dar ei nu mai au respect şi preţuire nici pentru om. În general,... Pentru străvechile legi morale şi datini”

GEO DUMITRESCU

Legaturi utile

DinDragoste.ro